Polityka prywatności

 

Wstęp

Nasz firma przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych („RODO”). Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, informujemy, iż wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie zbieranych informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu pomóc naszym użytkownikom zrozumieć nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności.

W niniejszej polityce opisano, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób z nich korzystamy i je udostępniamy, oraz o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez OLTA Sp. z o.o.

Polityka obowiązuje wszystkich użytkowników naszego serwisu zamówień online („Serwis”), a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz kontaktujących się z nami drogą telefoniczną, elektroniczną i/lub mailową i przekazujących nam w ten sposób swoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest OLTA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Nowowiejskiej 10 U62 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000966520.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy

Odwiedzając nasze strony internetowe, składając zamówienie, anulując zamówienie, prosząc o wystawienie faktury, rezerwując stolik, wysyłając zapytanie ofertowe, składając reklamację lub po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe.

Przetwarzamy, w szczególności następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Miejscowość
 • NIP
 • Informacje dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie internetowej
 • Adres IP
 • Przeglądarka internetowa i rodzaj urządzenia, z którego korzystasz
 • Twoje preferencje żywieniowe np. alergie zgodnie z instrukcjami podanymi w Twoim zamówieniu lub zapytaniu ofertowym

Pamiętaj, iż podawanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z naszych usług lub uzyskania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

Składając zamówienie mailowo i/lub telefonicznie na produkty oferowane przez nasze restauracje, kierując do nas zapytanie ofertowe, składając reklamację lub po prostu kontaktując się z nami oświadczasz, iż wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, zgodnie z naszą polityka prywatności.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się w naszym oświadczeniu.

 

Cel i zakres wykorzystywania Twoich danych osobowych

Składanie zamówienia:

Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak preferencje żywieniowe, alergie oraz informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy i realizacja złożonego zamówienia.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury:

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Rezerwacje:

Kontaktując się z nami w celu rezerwacji stolika telefonicznie lub mailowo przekazujesz nam swoje imię i nazwisko, a często również numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Kontakt e-mailowy:

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Monitoring:

W naszych restauracjach zamontowany jest system monitoringu. Zapisy monitoringu służą wyłącznie zwiększeniu bezpieczeństwa osób i mienia. Zapisy monitoringu mogą podlegać archiwizacji.

 

Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Masz kontrolę nad swoimi danymi. W związku z przetwarzaniem przez OLTA Sp. z o.o. na mocy obowiązujących przepisów RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 

– prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych

– prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych;

– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

– prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

– prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a OLTA Sp z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

– prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach :

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@hawagroup.pl

OLTA Sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.

 

Jak długo dane użytkownika są przechowywane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

 

Udostępniane danych osobowych innym podmiotom

OLTA Sp. z o.o. nie sprzedaje Twoich danych osobowych osobom trzecim i ujawnia je wyłącznie w toku normalnego prowadzenia działalności w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez nas usług oraz sprawnego świadczenia usług zamawianych przez Ciebie np. zamówień z dostawą, organizacji imprez zamkniętych, organizacji cateringu, dokonywanych rezerwacji oraz czynności księgowych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych :

Dane osobowe gromadzone w ramach serwisu zamówień online przechowywane są na serwerach znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Bezpieczeństwo

OLTA Sp. z o.o. dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian. W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@hawagroup.pl.

 

Aktualizacje

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą Politykę. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.

 

Dane kontaktowe

Adres siedziby:
ul. Nowowiejska 10 U62
00-653 Warszawa
E-mail: kontakt@hawagroup.pl

 

Pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących plików cookies, prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@hawagroup.pl